Somliga går med trasiga skor (Extended Version)

Ellysol